Vidro

Inclúese aquí os residuos de envases deste material, tales como:

Botellas
Tarros
Botes e outros
Vidro de calquera cor

Todos os envases deben ir sen cortizas|rollas e sen tapas.

Non se inclúen nesta fracción os cristais planos, espellos e cerámica.

vidrio

Contenedor Vidrio