Residuos non Admitidos

MATERIA ORGÁNICA URBANA
MATERIAL EXPLOSIVO
MEDICAMENTOS
RESIDUOS INFECCIOSOS
RESIDUOS CLÍNICOS
RESIDUOS RADIACTIVOS
RECIPIENTES VOLUMINOSOS QUE CONTIVERON RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS SEN IDENTIFICAR
RESIDUOS NON IDENTIFICABLE IN SITU
OUTROS RESIDUOS PERIGOSOS ou, NON INCLUÍDOS NA RELACIÓN DE ADMISIBLES.

no admitidos

no admitidos