Residuos Admitidos

Os diferentes tipos de residuos aceptados no punto limpo terán cada un o seu lugar de almacenamento ou a súa embalaxe para o seu almacenamento e posterior retirada do centro polos xestores autorizados.

ENTULLO. Restos de obras menores domiciliarias.
MOBLES. Mobles de uso común, non metálicos.
METAIS. Aluminio e outros. Produción doméstica.
VOLUMINOSOS. Colchóns.
OUTROS VOLUMINOSOS (madeira). Palets de madeira
MATERIAL ELECTRÓNICO. Ordenadores e en xeral pequenos aparatos electrónicos.
ELECTRODOMÉSTICOS LINEA BRANCA. Lavadoras, lavalouza, neveiras, secadoras, conxeladores.
ELECTRODOMÉSTICOS LIÑA MARRÓN. Televisións, vídeos, aparatos de música, etc.
PNEUMÁTICOS.
RESTOS DE PODA
VIDRO
ENVASES, LATAS E CARTÓNS
PAPEL E CARTÓN
BATERÍAS
PILAS
FLUORESCENTES
AEROSOIS
ACEITES VEXETAIS PROCEDENTES DE CONSUMO ALIMENTARIO.
ACEITES MINERAIS E SINTÉTICO.
PINTURAS, VERNICES E DISOLVENTES.
RADIOGRAFÍAS E TERMÓMETROS
ROUPA E TÉXTILES.
CRISTAIS PLANOS.

residuos admintidos

Residuos Admintidos