Maquinaria

maquinaria

Maquinaria Urbaser

Na seguinte táboa, defínese a Maquinaria necesaria para a realización do Servizo Público de Limpeza Viaria do Concello. Tamén se incluirán neste apartado todos os consumibles de uso cotián, como por exemplo, bolsas de lixo, vasoiras, escobijos, pas, cubos e outros útiles necesarios.

Dispoñerase de todos os medios de sinalización necesarios tales como luces, intermitencias, valos, discos, conos, etc…, que permitan unha perfecta sinalización dos labores en vías de execución.

Así mesmo, URBASER dotará os vehículos que realicen o seu labor en xornada nocturna de sinais especiais que denoten a súa presenza e protexan a súa seguridade.

TIPO DE VEHÍCULOS

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
MOTO CACA
BALDEADORAS DE BEIRARRÚAS
FREGADORAS
CICLOMOTORES
CISTERNAS DE REGO E BALDEO.
VARREDORAS DE BEIRARRÚAS E ZONAS ESTREITAS

VARREDORAS DE VIAIS
CAMIÓNS BASCULANTES CON TAPAS SUPERIORES PRACTICABLES
CAMIÓN BASCULANTE CON GRÚA AUTOCARGADORA E PLATAFORMA TRASEIRA
CAMIÓN GRÚA PEQUENO
PUNTO LIMPO MÓBIL
CAMIÓNS RECOLECTORES DE CARGA TRASEIRA DISTINTAS CAPACIDADES

CAMIÓNS RECOLECTORES CARGA LATERAL DISTINTAS CAPACIDADES
CAMIÓNS DE GANCHO PARA COMPACTADOR
COMPACTADOR DE DISTINTAS CAPACIDADES
CAMIÓNS GRÚA CON GANCHO
CAMIÓNS PORTACOLECTORES BASCULANTE CON GRÚA AUTOCARGAR PM
CAMIÓNS LAVACONTENEDORES CARGA LATERAL
CAMIÓNS LAVACONTENEDORES CARGA TRASEIRA
FURGÓN
FURGÓN EQUIPADO CON MÁQUINA ALTA PRESIÓN HIDROLIMPIADORA
FURGÓN EQUIPADO CON CESTA PARA PINTADAS E HERBAS
FURGÓN DE MANTEMENTO (PINTADAS)
FURGÓN DE MANTEMENTO (COLECTORES)
FURGONETA PILAS
FURGONETAS VIXILANCIA E INSPECCIÓN

CAMIÓN GRÚA CON GANCHO
CITYGO 30

TURISMO HÍBRIDO DE INSPECCIÓN
CAMIÓN PORTACOLECTORES