Alcance Limpeza Viaria

ÁMBITO XEOGRÁFICO. ZONAS E NIVEIS DE LIMPEZA.

O ámbito xeográfico de actuación da limpeza viaria e recollida de residuos afecta a todo o municipio de Santiago de Compostela.

Para os efectos de limpeza viaria diaria, considerouse a división do Concello en varias zonas de traballo diferenciadas por sectores e niveis; por unha parte o núcleo urbano co casco|zona histórico, varrido diario de luns a domingo en varias frecuencias diarias e fóra de zona urbana de luns a sábado.

O servizo integral de limpeza viaria proposto para Santiago de Compostela componse, dende o punto de vista operacional, dos seguintes tipos de tratamentos ou plans de actuación:

PLAN DE SERVIZOS BÁSICOS
PLAN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

santiago de compostela

Santiago de Compostela