TELÉFONO DE ENSERES

Non abandones enseres sen previo aviso na Vía pública sen a vosa colaboración a rúa nunca permanecerá limpa e saludable.

Teléfono de Contacto 981565469

Horario de Chamada de 10:00-13:00 de luns a venres.