LIMPEZA E MANTEMENTO DE ZONAS PÚBLICAS. As herbas adventicias.

Durante os meses do verán a proliferación de herbas adventicias faise notable o cal moitas veces ralentiza o rendemiento dos operarios de limpeza os cales afananse no día a día para manter as demarcacions e sectores de barrido  no mellor estado de conservación. A retirada do uso de herbicidas tóxicos fai que as herbas aumenten o seu crecemento pelo pola contra todos saímos beneficiados e fai que disfrutemos de un entorno mais saudable. Somos conscientes que as veces as cuestións estéticas e de forma puntual nas “malas herbas” causa algún malestar  ou sensación de abandono o cal non queremos transmitir; pero tamén dicimos que a retirada das mesmas polo personal de servizo é algo rutinario e incorporado nas tarefas diarias e moitas veces non ten a visibilidade que merece; nos somos os primeirosbeneficiados de ter unha cidade limpa para o cal traballase a diario.

 

retirada de herbas