A XESTIÓN DOS RESIDUOS VOLUMINOSOS

As persoas que desexen desprenderse de residuos domésticos voluminosos poden facer uso do servizo especial de recollida de voluminosos e que implica a recollida destes residuos na vía pública PREVIA CHAMADA TELEFÓNICA AO 981565469

No punto limpo serán admisíbeis este tipo de residuos nas condicións de entrega establecidas.

Non se pode introducir nos colectores residuos voluminosos do fogar (colchons, mobles, sofás cadeiras, …etc), residuos de construción e demolición, así como todos aqueles que poidan producir avarías no sistema mecánico dos vehículos de recollida ou danos ao colector.

ENSERES EN CONTENEDOR

Ante calquer duda chame sempre antes ao 981565469