RESIDUOS ESPECIAIS: OS MEDICAMENTOS

Os restos de medicamentos, medicamentos caducados e os seus envases debemos segregalos do fluxo de residuos convencionais depositarse nos colectores existentes situados nas farmacias e denominados “puntos SIGRE”. Actuando así estámonos asegurando que estos residuos reciban o seu correcto tratamento medioambiental.

Los-medicamentos

 

Nunca aportes estos residuos á bolsa negra, os consumidores cando mercamos un medicamento podÉmonos fixar e veremos que nos envases aparece o símbolo de SIGRE que garante o seu posterior reciclado.