LIMPEZA FESTAS DA ASCENSIÓN

 

 

 

 

 

 

Durante o presente mes de maio disfrutamos na cidade das festas da Ascención.

Dende as primeiras horas de cada xornada intensificaronse as tarefas de recollida e de limpeza viaria co obxectivo de deixar as rúas e beirarrúas, así como os diferentes espazos públicos, en perfectas condicións para poder celebrar e disfrutar destes días na cidade de Santiago de Compostela do mellor xeito posible.

A Concellería de Medioambiente, os técnicos municipais e o equipo de Urbaser coordinaron este dispositivo especial de limpeza que contou novamente cun despliegue de recursos habituais nestas datas formado polo persoal da brigada de limpieza municipal, os operarios de limpeza viaria, os equipos de baldeo e os de recollida de residuos, co obxetivo de retornar as plazas e rúas da cidar o seu estado inicial.

Tamén se reforzaron as tarefas de limpeza en todo o casco monumental e ensanche urbán compostelano coa vontade de atender as necesidades de limpeza propias do servizo que puideran ir xurdindo con motivo da celebración das festas da cidade.