RESIDUOS NA VÍA PUBLICA

A oríxe dos residuos por causas naturais.

A xestión dos residuos sólidos urbanos, especialmente nas fases de pre-recollida e recollida constitúen un foco importante de ensuciamiento da vía pública.

A permanencia de residuos na rúa ben motivado por diferentes causas e que a todos nos son sinxelas de identificar; moitas veces son as deficiencias no uso das bolsas do lixo, outras o descoñecemento dos residuos que deben ir aos diferentes colectores que fai que se abandone o lixo ao lado do colector, as veces tamén a propia rebusca de materiais no interior dos colectores e outras a propia operaciòn de recollida, estas entre outras son algunhas das causas do apreciable ensuciamento da rùa e que cun pequeno esforzo podemos mellorar entre todos.

Orixe dos Residuos

A imaxe que amosamos anteriormente presenta un exemplo destas situacións puntuais que dende Urbaser tentamos solucionar no menor tempo posible tratando de restaurar a situación sen causar males maiores a cidadanía de Compostela. Hoxe en día o bó uso xeralizado de colectores e papeleras por parte dos cidadàns aminorou moito estes problemas pero valga a imaxe como exemplo visual do que non debemos facer

O comportamento dos composteláns e o respeto que mostramos ante as normas de convivencia farán que a vida urbana sexa mais sostible para todos e moito mais agradable. Grazas