RESIDUOS DE PODA E XARDINERÍA

  Os residuos orgánicos dos particulares derivados de operacións de roza, sega e poda só poderán depositarse nos colectores VERDES situados na vía pública cando non superen os 60 litros (o equivalente a 1⁄4 de capacidade dun colector verde situado na vía pública para uso colectivo). Temos que evitar situacións como a que aparece abaixo na imaxe, a opción mais correcta sería levar o resto da poda o punto limpo municipal ou destinar a compost.
Restos de Poda