Camión Lavacontenedores

Un dos principais problemas a resolver no servizo de recollida de residuos é a correcta limpeza e desinfección dos colectores ubicados nas vías públicas.

Mostramos a con un dos camións lavacontenedores equipado cun sistema integral para realizar esta función.