Operacións que comprende a recollida selectiva

O servizo municipal de recollida selectiva axuda á realización das seguintes actuacións:

Recollida, traslado e baleirado dos colectores de cada fracción en vehículos de recollida.

Devolución dos colectores unha vez baleirados ao punto orixinario.

Retirada dos restos vertidos na vía pública como consecuencia destas operacións e limpeza no caso de ser necesario.

Transporte e descarga dos residuos na Planta de Transferencia de Formarís ou no lugar ou instalación deaignada polo Concello.